ببخشید که اینقدر دیر اومدم... با بودن این دخترک زندگیم شلوغ و رو دور تند شده... برای همه چیز وقت کم میاد.. علی‌الخصوص برای نوشتن... چندین بار اومدم بنویسم.. ولی هر بار پست‌هام نصفه موند ... یک بار هم که ناخواسته پست نصفه رو منتشر کرده بودم که مجبور شدم برش دارم.. حالا تعطیلات عیدی فرصتی داد که مفصل بنویسم.. قبل از اینکه جزئیات از یادم بره. 

راستی... سال نو مبارک!