اگر فکر می‌کنید اتفاق جدیدی افتاده که من در موردش ننوشتم... خب اشتباه می‌کنید. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و ما همچنان منتظریم.  

چرا باید اینقدر صبر کنیم؟ خدا می‌داند و بهزیستی و لاغیر. فکر کنم بهزیستی عادت دارد آدم‌ها را جان به سر کند.