من دو روز پیش رفتم یه سازمان دولتی. تو هر اتاقی که برا کارم رفتم صحبت‌مون به خاطر زنگ تلفن قطع شد. به محض اینکه تلفن زنگ می‌خورد طرف می‌پرید رو گوشی و برش می‌داشت، یعنی یه جور 'برخط' طوری. بعد من مجبور می‌شدم پنج دقیقه منتظر بمونم تا تلفنش تموم بشه. 
حالا امروز دارم به همون سازمان زنگ می‌زنم که یه سؤال مختصر بپرسم. به هر بخشی که زنگ می‌زنم نیم ساعت پشت خطم، ولی کسی گوشی رو برنمی‌داره. هر بار صدای قشنگ اپراتور می‌آد که "داخلی موردنظر جوابگو نمی‌باشد".

الان این تقصیر جناب مورفیه یا کی؟؟؟