دوستان عزیز! همراهان قدیمی! و هر عزیز دیگری که بعدها می‌آیی! 

اینجا خلوتگاه تازه‌ی من است؛ کنج دنجی که در سایه‌اش چای می‌خورم و حرف می‌زنم، شعر می‌خوانم و قصه می‌گویم، رویا می‌بافم و لحظه می‌نگارم. 

آنچه بر دیوار این خانه می‌بینید نگاره‌هایی است از روزگار پیش‌روی من، از ذوق‌ها و شوق‌ها، از ترس‌ها و درس‌ها، از دغدغه‌ها و دقیقه‌ها، از دیده‌ها و فهمیده‌ها، و از سیر و سلوکم در هزارتوی دنیا. 


..........

پاورقی: فصل گذشته‌ی زندگی مرا در وبلاگ "فصل دیگر زندگی" بخوانید.